Вторник, 18 Мая 2021 16:22

Swięto rodzin w Wołkowysku

Автор
W Wołkowysku w Międzynarodowy Dzień Rodziny gratulacje przyjmowali wielodzietni rodzice i małżonkowie, świętujące jubileuszowe rocznicy z okazji zawarcia szlubu.

W głównej sali Wydziału Ewidencji Ludności przewodniczący Wołkowyskiego komitetu wykonawczego Michaił Sitko wręczył odznaczenia państwowe dwóm mieszkankom naszego rejonu - Swietłanie Dziegciariowej z Wołkowyska i Tatjanie Timoszenko z wioski Jatwież. Każda z nich urodziła i wychowuje pięcioro dzieci. Nawiasem mówiąc, tak się złożyło, że obie rodziny mają trzech chłopców i dwie dziewczynki.

Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 6 maja 2021 r. Nr 179 Swietłana Leonidowna Dziegciariowa i Tatjana Władimirowna Timoszenko są nagrodzone Orderem Matki za narodziny i wychowanie pięciorga dzieci. Rozpoczynając ceremonię wręczenia nagród, Michaił Michajłowicz Sitko wręczył nagrody, winszując ze świętem jednocześnie wszystkich jej uczestników i widzów, ale przede wszystkim bohaterów dnia - rodziców wielodzietnych.

- Rodzina jest komórką, od której wszystko się zaczyna, powiedział. - Z rodziny wyjeżdżamy do pracy albo załatwiać różne sprawy, ale niezmiennie do niej wracamy. Nie ma większej wartości niż zgodna, duża i mocna rodzina. Serdecznie gratuluję tego cudownego dnia, życzę dalszego uzupełnienia i oczywiście szczęścia. Doczekać się prawnuków, aby życie było pełne. Życze pokoju, miłości i długowieczności!

Do gratulacji dołączyli zastępca Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Pawel Pokonieczny i zastępca przewodniczącego komitetu wykonawczego Siergiej Czarkowski. Wręczyli kwiaty kobietom i pieniądze, należne otrzymującym order.

A potem przyszła kolej na tych, którzy już dawno wychowali swoje dzieci i już dodczekali się wnuków. Szef urzędu stanu cywilnego Helena Nowackaja zaprosiła na honorowe miejsce dwie pary małżeńskie, aby wspólnie świętować rocznicę ich życia. Antonina Stanislawowna i Anatol Pietrowicz Bujko mają złote wesele. Szli przez życie ramię w ramię przez 50 lat. Wieronika Michajlowna i Sergej Pietrowicz Koladko świętują perłowy ślub - 30 lat ich małżeństwa. Im z gratulacjami wręcza się dyplomy potwierdzające te wspaniałe jubileuszowe daty. Obie pary wpisują się do Honorowej Księgi Rocznic, co bardzo symbolicznie przypomina ceremonię rejestracji ślubu. Gratulacje i życzenia szczęścia składa również przewodnicząca Wołkowyskiej organizacji społecznej „Białoruski Związek Kobiet” Natalia Ziniewicz.

Po uroczystości wszystkie cztery pary otrzymaly gratulacje, kwiaty i prezenty od bliskich oraz przedstawicieli swoich kolektywów zawodowych. Należy zauważyć, że terytorialne centrum pomocy społecznej dla ludności, wydział pracy ideologicznej i do spraw młodzieży oraz wydział ewidencji ludności Wołkowyskiego komitetu wykonawczego przygotowali i zorganizowali to rodzinne święto z wielką starannością, inwestując w całą imprezę dużo ciepła , serdeczność i szacunku. A świąteczna dekoracja sali, uroczysta muzyka i oczywiście występ otwierającego uroczystość teatru mody „Spadczyna” dodali wydarzeniu wyjątkowego nastroju. A dzieci byli najbardziej zadowolone pewnie ze „słodkiego stołu”, nakrytego przy pomocy Wołkowyskiego związku zawodowego pracowników państwowych i innych instytucji.

Прочитано 116 раз Печать