Среда, 05 Декабря 2018 09:21

Jeszcze jeden krok naprzeciw

Автор
Białorusko-Polskie Forum biznesowe odbyło się w Wołkowysku. Przedstawiciele władz i biznesu obu krajów zebrali się w powiatowym komitecie wykonawczym - łącznie około 40 osób. W formie otwartego dialogu omówili szereg kwestii związanych z perspektywami korzystnej dla obu stron współpracy i zapoznali się z potencjałem inwestycyjnym powiatu. Forum odbyło się przy wsparciu Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białoruś z udziałem członków Podlaskiego Klubu Biznesu i rady ds. rozwoju przedsiębiorczości komitetu wykonawczego obwodu Wołkowysk.

Głównym tematem dyskusji byli możliwości prowadzenia interesów w małych i średnich osiedlach, a także korzyści i preferencje, przyznawane inwestorom zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

- Korzystne położenie geograficzne w bliskim sąsiedztwie krajów europejskich, krajów bałtyckich i europejskiego regionu Rosji z dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportu drogowego i kolejowego przyczynia się do stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Wołkowyska i przyciąga inwestycje. Dzisiejsze wydarzenie ma na celu wzajemnie korzystne dwustronne relacje między regionami RP i naszym regionem. Mam nadzieję, że ustanowimy nowe i wzmocnimy istniejące stosunki handlowe, poprawiając klimat biznesowy w powiecie Wołkowysk, - powiedział senator, przewodniczący komitetu wykonawczego i rady ds. rozwoju przedsiębiorczości Michaił Sitko na otwarciu forum biznesowego.

Prezes Zrzeszenia Polskiego Biznesu Anatolij Wielikin w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie organizacji, którą reprezentuje, w promowaniu rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych między Polską a Białorusią, a także mówił o ważnych aspektach współpracy biznesowej między przedstawicielami obu krajów. Zwrócił szczególną uwagę na to forum ekonomiczne, które organizowano w Wołkowysku już drugi rok z rzędu. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jaroslaw Książek zauważył, że dla owocnej współpracy przedstawiciele obu krajów muszą najpierw poznać się wzajemnie, dokładnie zbadać nawzajem potencjał gospodarczy, geograficzny, kulturowy i historyczny. Względem tego i organizuje się takie spotkania. Konsul Generalny także wyraził wdzięczność M. Sitko za jego aktywną pozycję i ciepłe przyjęcie przedstawicieli polskiego biznesu. Tatjana Andruszkewicz, zastępca przewodniczącego powiatowego komitetu wykonawczego, mówiła o atrakcyjności regionu Wołkowysk dla rozwoju biznesu i inwestycji; opowiedziała, że wołkowyczanie wzięli udział w Polsko-Białoruskim Forum miast partnerskich "Dyplomacja miast" w Gdańsku w 2017 roku.

— Uważamy obecne forum biznesowe za platformę dynamicznego wzrostu i efektywnego funkcjonowania środowiska biznesowego pod egidą cywilizowanego dialogu między władzami a środowiskiem biznesu. Chciałabym jeszcze bardziej rozszerzyć zakres uczestników i omawianych kwestji. W trakcie takich spotkań mamy nadzieję nawiązać nowe kontakty biznesowe i rozwijać trwałe wzajemnie korzystne relacje.

Po sesji plenarnej uczestnicy forum odwiedzili szereg obiektów miasta, oceniając ich zalety pod względem inwestycji, a także zapoznali się z pracą handlowo- rozrywkowych oraz przemysłowych organizacji, w których projekty inwestycyjne, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, zostały już z powodzeniem wdrożone. Po wynikach forum podpisano dwustronną umowę o współpracy między Zrzeszeniem Polskiego Biznesu w Republice Białoruś a Wołkowyskim Centrum wspierania przedsiębiorczości, a także trójstronną umowę o współpracy między Zrzeszeniem Polskiego Biznesu w Republice Białoruś, Podlaskim Klubem Biznesu i Wołkowyskim Centrum wspierania przedsiębiorczości w celu zorganizowania forum w następnym roku.

Ryszard Iwaszkiewicz, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu: "Lepiej zobaczyć raz, niż usłyszeć sto razy".

— Biorę udział w Forum "Krok naprzeciw" już po raz drugi. Dzisiaj odwiedziliśmy fitnes-klub, pizzerię, centrum rozrywki dla dzieci, przedsiębiorstwa, znajdujące się w trakcie budownictwa i już działające. Cieszę się, że wasze miasto się rozwija, pojawiają się nowe obiekty i region staje się atrakcyjnym dla inwestorów. Zaletą powiatu Wołkowysk jest to, że znajduje się niedaleko od Białostoku, a wasz klimat biznesowy jest lepszy niż w wielu innych miastach blisko granicy z Polską. Na pewno opowiem u siebie o wszystkim, co widziałem, być może tam zjawi się konkretny interes, dotyczący waszego regionu.

Прочитано 1692 раз Печать