Среда, 09 Января 2019 15:15

Wołkowyski zespół otrzymał nagrodę Prezydenta Białorusi

Автор
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przyznał nagrody "Za odrodzenie duchowe" oraz nagrody specjalne dla pracowników kultury i sztuki. Wśród tych, którzy otrzymali specjalne nagrody, znalazł się kolektyw ludowego zespołu rodzinnego "Swojaki" z Wołkowyskiego powiatu.

W sumie pracownicy kultury i sztuki otrzymali 9 nagród specjalnych Prezydenta Białorusi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki profesjonalnej, ludowej i amatorskiej, edukacji i wychowania patriotycznego młodzieży twórczej, działalności charytatywnej, którzy zostali publicznie uznani. Kolektyw ludowego zespołu rodzinnego "Swojaki" z filii Wołkowyskigo powiatowego centrum kultury i sztuki ludowej "Dom kultury agromiasteczka Jubilejny" otrzymał nagrodę za zachowanie, rozwój i popularyzację białoruskich tradycji rodzinnej twórczości amatorskiej, organizacje i przeprowadzenie festiwalu-konkursu twórczych dynastii rodzinnych "Swojaki zapraszają".

Po wynikach 2018 roku Prezydent przyznał także cztery nagrody "Za odrodzenie duchowe". Nagrodzono pracowne kolektywy i przedstawicieli związków religijnych za aktywną działalność w dziedzinie humanitarnej. Tę nagrodę otrzymali  między innymi kolektywy Komisji Biblijnej Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej i Sekcji ds. Przekładu Tekstów Liturgicznych i Oficjalnych Dokumentów Kościoła katolickiego Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi  — za tłumaczenie z oryginalnych języków i publikowanie w języku białoruskim ksiąg Nowego Testamentu, co przyczynia się do pomnożenia dziedzictwa duchowego.

Zespół Białoruskiego hospicjum dla dzieci otrzymał nagrodę "Za odrodzenie duchowe" za aktywną działalność w dziedzinie pomocy humanitarnej, zatwierdzenie idei filantropii i miłosierdzia, znaczący wkład w stworzenie krajowego systemu  paliatywnej pomocy medycznej dla dzieci, budowę na bazie charytatywnej oraz organizację pracy hospicjum dziecięcego pod Mińskiem. Nagroda zostanie wręczona także zespołowi Wiesnowskiego Domu Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci z osobliwościami rozwoju psychofizycznego za znaczący wkład w zatwierdzenie tradycji moralności, idei filantropii i miłosierdzia, realizację działań, mających na celu uspołecznienie osób niepełnosprawnych.

Прочитано 1235 раз Печать