Wiadomosci z regionu - Новости Волковыска и района, газета "Наш час"

Электронная подписка на газету Наш час

Jego numer 774. Pięć lat temu został przydzielony młodemu motocrossmanowi, w przeddzień Mistrzostw Europy. Od tego czasu cyfry te przynoszą mu sukcesy w wielu zawodach. W kolekcji 22-letniego Władysława ponad 100 nagród: puchary, medale, dyplomy z igrzysk republikańskich i europejskich. Osiągnięcia przedstawiciela słynnej dynastii dostrzegł także komitet organizacyjny II Europejskich Igrzysk, powierzając naszemu rodakowi towarzyszenie podróży znicza „Płomień Pokoju” z Rzymu do Brześcia w kolumnie białoruskich motocyklistów.
Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Ponieważ dzieci rodzą się dla życia, a nie dla śmierci. A wojna odbiera to życie ...
Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu

Po raz 25 miłośnicy twórczości pieśniowej spotkali się na ziemi Wołkowyskiej, aby wspólnie zanurzyć się w przedświąteczną atmosferę Dnia Zwycięstwa. Ten rok jest jubileuszowym nie tylko dla festiwalu, ale także dla całego kraju. Przecież będziemy obchodzili 75 rocznicę wyzwolenia Białorusi od hitlerowskich najeźdźców.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Вторник, 26 Февраля 2019 10:36

Od szwedzkiego wybrzeża — ku Szwedzkiej górze

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Szwecji w Republice Białoruś Christina Johannesson odwiedziła powiat Wołkowyski.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu

Głównym celem tej placówki kształcenia specjalnego jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy psychologicznej, medycznej i edukacyjnej dla osób o zaburzeniach rozwoju psychofizycznego. O tym, jak się to odbywa - mówi dyrektor centrum Walentyna SLASZCZYNINA.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przyznał nagrody "Za odrodzenie duchowe" oraz nagrody specjalne dla pracowników kultury i sztuki. Wśród tych, którzy otrzymali specjalne nagrody, znalazł się kolektyw ludowego zespołu rodzinnego "Swojaki" z Wołkowyskiego powiatu.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Среда, 19 Декабря 2018 15:15

"Spieszymy się w Nowy Rok"

Do Nowego Roku coraz blizej i w Wołkowysku już rozpoczęto maraton imprez, przyświęconych tradycjom noworocznym.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Среда, 12 Декабря 2018 16:04

Kupić świecę - pomóc dzieciom

Misja religijna «Katolickie Zrzeszenie Dobroczynne Caritas» diecezji grodzieńskiej tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia rozpoczęło coroczną imprezę charytatywną ”Świeca wigilijna”.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Среда, 05 Декабря 2018 09:21

Jeszcze jeden krok naprzeciw

Białorusko-Polskie Forum biznesowe odbyło się w Wołkowysku. Przedstawiciele władz i biznesu obu krajów zebrali się w powiatowym komitecie wykonawczym - łącznie około 40 osób. W formie otwartego dialogu omówili szereg kwestii związanych z perspektywami korzystnej dla obu stron współpracy i zapoznali się z potencjałem inwestycyjnym powiatu. Forum odbyło się przy wsparciu Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białoruś z udziałem członków Podlaskiego Klubu Biznesu i rady ds. rozwoju przedsiębiorczości komitetu wykonawczego obwodu Wołkowysk.

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu

13 listopada w sali konferencyjnej hotelu «Marriott» w Mińsku, w ramach specjalistycznej konferencji, poświęconej rozwojowi agro-ekoturystyki na Białorusi, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom republikańskiego konkursu, organizowanego przez "Biełagroprombank" — "Najlepsze  gospodarstwo agroturystyczne roku". Należy zauważyć, że w tym roku w konkursie wzięło udział 46 uczestników, reprezentowane były wszystkie regiony kraju. Najwięcej zgłoszeń wpłyneło do nominacji "Ekosadyba" i "Etnokultura".

Опубликовано в Regional News / Wiadomosci z regionu
Страница 1 из 3